photo-91


Na pierwszym planie goście z Nowogrodu Bobrzańskiego – Wojciech, a za nim Krzysztof