RODO


W związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), która służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), jako Organizator zawodów i wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym prowadzonych za pośrednictwem serwisu rajdydlafrajdy.pl informujemy, że:

1. Administratorem podawanych przez Panią/Pana danych osobowych jest RBK Sports & Management Karol Koneczny, z siedzibą przy ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków, e-mail: info@rajdydlafrajdy.pl.

2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:

 • organizacji i przeprowadzania wydarzeń o charakterze sportowym i rekreacyjnym,
 • informacyjnym, statystycznym i archiwalnym,
 • marketingowym i promocyjnym,
 • przesyłania newslettera.

3. W kontekście udostępnionych danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W związku z faktem, iż podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby lub na adres poczty elektronicznej Administratora. Jednocześnie wycofanie zgody lub żądanie usunięcia danych osobowych może być równoznaczne z brakiem możliwości startu w Zawodach.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów współpracujących przy organizacji naszych zawodów, wyłącznie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego przeprowadzenia.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji danej imprezy zgodnie z regulaminem. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów albo do momentu wycofania zgody.

 

RBK Sports & Management