photo-33


Dla zmylenia przeciwnika do startu ustawiamy się w półkolu :)