GPA wielkopolskie – Międzychód, 2 października 2021


*nieprawidłowy sprint – przesunięcie na koniec grupy