drawno10.09.2017v2-413


Często gratulacje to nie tylko przejaw sportowej postawy – ale też i szacunku oraz… sympatii!