drawno10.09.2017v2-232


… ale dzięki rzuconemu przez kogoś „to ja jadę!” postój na bufecie okazał się ekspresowy!