drawno10.09.2017v2-210


„Panie, pospiesz się Pan trochę! Albo chociaż się Pan przesuń!” ;)