drawno10.09.2017v2-199


A w zamykającej stawkę Dwójce – Adam cały czas nadrabiał na zjazdach…