RDF Mazury 044


W Mikołajkach uchwyciliśmy jeszcze Roberta, dla którego „droga na Olsztyn” oznaczała powrót do domu – ale najpierw Piecki!