drawno10.09.2017v2-241


Historia uczy, że po bufecie „nie ma przebacz”…