RDF Mazury 077


Za „kreską” emocje powoli opadają, ale wrażeń jeszcze moc