RDF Mazury 067


I jeszcze jakże zacięta rywalizacja Państwa Karasińskich!