RDF Mazury 039


Brama Mazur niby w przeciwnym kierunku, ale co tam!