RDF Mazury 021


Komunikat dla wpatrzonych w czubek własnej kierownicy – tak, jechaliśmy tamtędy!! :)