IMG_0479


Tymczasem na bufet zaczęli zjeżdżać kolejni Uczestnicy – tutaj jeden z trzech tego dnia Zbigniewów [który? Najmłodszy!]