IMG_0297


Drużyna ze Szczecina – czyli Marcin i Agata. Na okoliczność rajdu zawarli sojusz z gdańszczaninem Piotrem