IMG_0290


Kamienne z początku oblicze Joanny z każdym przejechanym kilometrem zaczęło się rozjaśniać