RajdydlaFrajdy30IX496


Najszybsi na Podkarpaciu: Jakub Masłowski (w śr.), Tomasz Sybidło (z lewej) i Bartłomiej Milczanowski