RajdydlaFrajdy30IX346


Dopiero po chwili okazało się, że wysiłek „przyspawał” go do roweru i potrzebne jest małe wsparcie ;)