RajdydlaFrajdy30IX225


Trzecie wyzwanie – Wojtkówka-Ropieńka – wydaje się mieć sensowne nachylenie…