RajdydlaFrajdy30IX196


Droga wyłączona z ruchu, dodatkowo zabezpieczona – można więc dać odpocząć hamulcom…