RajdydlaFrajdy30IX187


„Z wizytą u Pana Leśniczego”, czyli koniec zasadniczej części wspinaczki nr 2 – na terenie Nadleśnictwa Bircza