RajdydlaFrajdy30IX165


… w pełni kontrolując rozwój sytuacji…