RajdydlaFrajdy30IX161


Mając świadomość, że różnice na tym etapie nie będą duże…