RajdydlaFrajdy30IX134


… ale że współpraca układała się zgodnie, to tempo było wysokie