RajdydlaFrajdy30IX129


Po pierwszych dość płaskich kilometrach droga powoli zaczęła się wznosić…