IMG_5488


Andrzej nie cierpi – Andrzej wygląda. Jak z żurnala. Po 85km!!