GPA Małopolska (276)


Na torcie upamiętnione zostały nazwy wszystkich miejscowości, w których tego roku startowaliśmy :)