GPA Małopolska (267)


Będzie na pamiątkę! Wartościowe nagrody główne to jedno, ale personalizowane „czeki” z wizerunkami Uczestników jeszcze długo będą przypominać o całej zabawie! :)