GPA Małopolska (257)


Ujęcie symboliczne o tyle, że i Szymon i Szczepan byli Zwycięzcami – tylko w nieco innych kategoriach ;)…