GPA Małopolska (254)


Uczestnicy ze Skały zostali uhonorowani okolicznościowymi medalami wręczanymi przez przedstawicieli Gminy