GPA Małopolska (250)


Najszybsi tego dnia: Szymon Wągiel, Łukasz Boroński i Rafał Mika!