GPA Małopolska (234)


Grzegorz Krupa zebrał po drodze innych towarzyszy, albowiem już po 20 km zmuszony był wymieniać koło… Następnym razem!