GPA Małopolska (222)


A jako piętnasty wjeżdża spokojny, uśmiechnięty i wypoczęty Mateusz Matrejek