GPA Małopolska (219)


Na widok tablicy z napisem „Skała” Emil Szwed poczuł taką „skałę” w nogach, że podobno równie dobrze mógł iść pieszo. Ale dojechał – i to dziesiąty!