GPA Małopolska (216)


W otwierającym nasz Cykl etapie po Jurze Częstochowskiej Michał Słota borykał się z uchodzącym powietrzem i dotarł 12. Tu poszło mu 2x lepiej – był 6.! :)