GPA Małopolska (212)


9 sekund poźniej finiszował Łukasz Boroński z nieodległych Maszyc, któremu gorąco kibicowała Żona i gromadka świetnych Dzieciaków :)