GPA Małopolska (209)


Tu jeszcze „wspinaczka” w Kosmołowie, ale decydujące rzeczy dziać się miały na ostatnich 3 km do Skały!