GPA Małopolska (206)


… choć sporo oczywiście zależy od narzuconego tempa ;)