GPA Małopolska (205)


Czerna-Gorenice to nie jest jakiś szczególnie trudny podjazd…