GPA Małopolska (193)


… takiej akcji jeszcze nie widziała! :) [zwycięskiej, jak się później okazało!]