GPA Małopolska (192)


Umiarkowanie znana „ścianka” na trasie z Woli Filipowskiej do Nowej Góry…