GPA Małopolska (171)


Równiutko w połowie dystansu – na drodze prowadzącej do Trzebini