GPA Małopolska (154)


Ale że właśnie rozpoczął się październik…