GPA Małopolska (148)


„Co – już?! Pół minuty radości – i znowu 10 minut pod górę?!” ;)