GPA Małopolska (144)


… ale zakończony szerokim wirażem…