GPA Małopolska (133)


Jedną z czołowych grupek zdążyliśmy dojechać w zasadzie już na samej końcówce inauguracyjnej ścianki…