GPA Małopolska (132)


… i wtedy zaczęły się pierwsze schody – i pierwsze „podziałki”