GPA Małopolska (123)


Na starcie same twarde charaktery – w końcu do przejechania było 115km w niełatwym terenie!