GPA Małopolska (121)


Końcowe odliczanie (bardziej Uczestników, niż sekund)